Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ 2018”

By 14-05-2018April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια : ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½”», ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη», ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ–ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», ΤΜΗΜΑ 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ–ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ) & ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ» “

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ:  6ΓΝΚΟΕΨΡ-ΧΓΑ
Αριθ. Πρωτ. 4083
Χανιά: 11/05/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές που υποδιαιρείται σε (5) πέντε Τμήματα με αντικείμενο: ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½”», εκτιμώμενης αξίας 54.900,00€ πλέον ΦΠΑ 13.176,00€ ΚΑΕ 6262-023, CPV 38411000-9. ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη», εκτιμώμενης αξίας 79.456,66€ πλέον ΦΠΑ 19.069,60€ ΚΑΕ 6262-172, c.p.v. 44115210-4, 44167000-8, 4470000-5, κ.λ.π ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος 2. ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ –ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 102.753.50€  πλέον ΦΠΑ 24.660,84€ ΚΑΕ 8112-004, cpv 44163130-0 ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό προϋπολογισμό του τμήματος 3. ΤΜΗΜΑ 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ–ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 38.332,92€ πλέον ΦΠΑ 9.199,90€ ΚΑΕ 8112-005, c.p.v. 44161200-8, 44163230-1, 44315100-2, 44167000-8, κ.λ.π. ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος 4. ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ) & ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 41.929,00€  πλέον ΦΠΑ 10.062,96€ ΚΑΕ 8112-006, cpv 44423750-3, 44316300-1, ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος 5. Η Προμήθεια είναι για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (1,2,3,4,5) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% , που ανέρχεται στο ποσό Α. ΤΜΗΜΑ  ποσό των  1.098,00€, Β. ΤΜΗΜΑ ποσό των 1.589,13€, Γ. ΤΜΗΜΑ ποσό των 2.055,07€, Δ. ΤΜΗΜΑ ποσό των 766,65€, Ε.ΤΜΗΜΑ ποσό των 838,58€. Για την συμμετοχή και σε όλα τα Τμήματα ποσό  6.264,43€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 11/05/2018 Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 11/05/2018 Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  15/05/2018 Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  16/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-45266). Email papadogianni@deyach.gr  και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.    

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Μιχαήλ Τζινευράκης

 Αρχεία προς λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ 2

        (Διευκρίνηση στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΜΗΜΑ 2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ 4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ 5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu