Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας ειδικών τεμαχίων & Εξαρτημάτων Παροχών Δικτύου Ύδρευσης για Αποθήκη” 11ος 2022

By 01-12-2022December 12th, 2022No Comments

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας ειδικών τεμαχίων & Εξαρτημάτων Παροχών Δικτύου Ύδρευσης για Αποθήκη” 11ος 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 6ΓΡ0ΟΕΨΡ-ΓΚ0
Αριθ. Πρωτ. 14257
Χανιά: 28/11/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

         Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη» εκτιμώμενης αξίας 150.930,00€ πλέον ΦΠΑ 36.223,20€, σύνολο 187.153,20€ με ΦΠΑ c.p.v. 44115210-4,5,6,7 44163230-1, 44167000-8, 44167200-0, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 150.930,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσης, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και κατανέμεται στα έτη 2022-2023 από τον Κ.Α.Ε. 6262-172. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού 3.018,60€ (τρεις χιλιάδες δεκαοκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 28/11/2022, Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 29/11/2022. Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 30/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/12/2022 ημέρα Τρίτη,  ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κα Αγγελική Σταθοπούλου, Τηλέφωνο 28210-36253, email stathopoulou@deyach.gr) και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail: apaoulinou@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

Αρχεία προς λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ

Close Menu