Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Υπηρεσία Μηχανημάτων έργων 2022”

By 01-11-2022No Comments

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Υπηρεσία Μηχανημάτων έργων 2022”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: Ψ85ΓΟΕΨΡ-ΕΦ2
Αριθ. Πρωτ. 13002
Χανιά: 31/10/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 121.520,00€ πλέον ΦΠΑ 29.164,80 €, c.p.v. 45520000-8, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434, Κ.Α.Ε. 6461-010

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 121.520,00€ πλέον του Φ.Π.Α. (29.164,80 €) συνολικής αξίας 150.684,80 και θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους από τον Κ.Α.Ε.6461-010 του προϋπολογισμού 2022  & 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας των χωματουργικών μηχανημάτων, υπολογίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα έως 6 (έξι) μηνών παράτασης με σχετική απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην περίπτωση που δεν έχει απορροφηθεί το συμβατικό τίμημα.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί την τεχνική περιγραφή – ειδική συγγραφή και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού  2.430,40€ (Δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ:  31/10/2022

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  01/11/2022

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 02/11/2022,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 17/11/2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/11/2022 ημέρα Τέταρτη,  ώρα : 10:00  π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κος. Αλέξανδρος Τζόκας, Τηλέφωνο 28210-36245, email tzokas@deyach.gr) και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail: apaoulinou@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

Σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΤΕΥΔ

Close Menu