Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας υδρομέτρων 5ος 2022

By 10-05-2022No Comments

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας υδρομέτρων 5ος 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 9ΕΦΙΟΕΨΡ-ΨΞΑ
Αριθ. Πρωτ.5122
Χανιά: 10/05/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» εκτιμώμενης αξίας 77.740,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 96.397,60), c.p.v. 38411000-9, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 77.740,00 € πλέον του Φ.Π.Α. (18.657,60 €) συνολικής αξίας 96.397,660€ και θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους από τον Κ.Α.Ε.6262-023 του προϋπολογισμού 2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού 1.554,80€ χίλια πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 10/05/2022, Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 11/05/2022, Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 12/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/05/2022 ημέρα Τρίτη,  ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κα. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 28210-36266, email papadogianni@deyach.gr) και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail: artemis@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu