Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων παροχών δικτύου ύδρευσης” 5ος 2024

By 10-05-2024No Comments

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 9ΙΛΧΟΕΨΡ-ΡΔΤ
Αριθ. Πρωτ. : 6696
Χανιά: 09/05/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αντικείμενο την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», η οποία αποτελείται από (2) δυο τμήματα με τη διαδικασία του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 314.967,10€ πλέον ΦΠΑ, C.P.V. 30124150-0, 44115210-4, 44163230-1, 44167000-8, 4167200-0, 44173000-3, 45221230-3 NUTS2 EL4 & NUTSEL434.

Η συνολική δαπάνη για την Προμήθεια που αποτελείται από 2 Τμήματα:  Τμήμα 1: 29.402,50€ & Τμήμα 2: 285.564,60€ έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 314.967,10€ πλέον του Φ.Π.Α. (75.592,11), η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον Κ.Α.Ε. 6262-172 και κατανέμεται στα έτη 2024-2025.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

Κριτήριο κατακύρωσης: είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε τμήμα 1 ή/και 2 του Προϋπολογισμού, που  συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού

  1. Για το Τμήμα 1: 588,05€ (πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά).
  2. Για το Τμήμα 2: 5.711,29€ ( πέντε χιλιάδες επτακόσια έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά).

Για όλα τα Τμήματα 1 και 2: 6.299,34€ (έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ:  09/05/2024

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  09/05/2024

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  10/05/2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :   26/05/2024 ημέρα Κυριακή  και ώρα  15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  30/05/2024 ημέρα Πέμπτη,  ώρα : 10:00  π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κα Αγγελική Σταθοπούλου, Τηλέφωνο 28210-36253, email stathopoulou@deyach.gr ) και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036256, Φαξ: 2821036289, e-mail: apaoulinou@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Παναγιώτης Σημανδηράκης

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

Close Menu