ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 2.430.000,00 €

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.