Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια (2) δυο καινούργιων μικρών ερπυστριοφόρων εκσκαφέων μικρού πλάτους

By 11-09-2023No Comments

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια (2) δυο καινούργιων μικρών ερπυστριοφόρων εκσκαφέων μικρού πλάτους

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΨΛΗΗΟΕΨΡ-ΥΔΔ
Αριθ. Πρωτ. 11659
Χανιά: 11/09/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ» εκτιμώμενης αξίας 110.000,00€ πλέον ΦΠΑ, C.P.V. 43200000-5, NUTS2 EL4 & NUTSEL434.

Η Προμήθεια ορίζεται για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσης και μπορεί να επεκταθεί στις διακόσιες σαράντα (240) ημέρες. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 110.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 24.960,00€) συνολικής αξίας 134.960,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τους Κ.Α.Ε. 8214-011 & 6315-000 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν  πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού  2.200,00€ (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 11/09/2023

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 11/09/2023

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  12/09/2023,  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26/09/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/10/2023 ημέρα Δευτέρα,  ώρα: 10:00  π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κος. Στέφανος Παρασκάκης, Τηλέφωνο 28210-36242, email paraskak@deyach.gr). και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail: apaoulinou@deyach.gr).Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, ο προϋπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν στο στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Παναγιώτης Σημανδηράκης

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

Close Menu