Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων παροχών δικτύου ύδρευσης για αποθήκη” 11ος 2023

By 09-11-2023No Comments

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 60ΞΘΟΨΡ-ΡΟΔ
Αριθ. Πρωτ. : 15068
Χανιά: 09/11/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη» εκτιμώμενης αξίας 226.712,90€ πλέον ΦΠΑ 54.411,10€, σύνολο 281.124,00€ με ΦΠΑ c.p.v. 30124150-0, 44115210-4, 44163230-1, 44167000-8, 44167200-0, 44173000-3,45221230-3, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 226.712,90 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 54.411,10€) συνολικής αξίας 281.124,00€, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσης και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και κατανέμεται στα έτη 2023-2024 από τον Κ.Α.Ε. 6262-172

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού 4.534,26€ Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά του ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 9/11/2023

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 9/11/2023

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  10/11/2023,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24/11/2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/11/2023 ημέρα Πέμπτη,  ώρα : 10:00  π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κα Αγγελική Σταθοπούλου , Τηλέφωνο 28210-36253, email stathopoulou@deyach.gr ) και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036256, Φαξ: 2821036289, e-mail: apaoulinou@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Παναγιώτης Σημανδηράκης

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

Close Menu