ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

30-04-2021

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ Φ110 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΟΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ Φ110 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΟΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων

30-04-2021

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

30-04-2021

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΘ2 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΤΡAΤΟΠΕΔΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΘ2 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΤΡAΤΟΠΕΔΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

30-04-2021

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΣΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΣΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29-04-2021

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29-04-2021

Μελέτη Επάρκειας, Εκσυγχρονισμού και Διασύνδεσης Δικτύων

Μελέτη Επάρκειας, Εκσυγχρονισμού και Διασύνδεσης Δικτύων

23-04-2020

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης

23-04-2020